SECRET SOCIETY - KRYPTO  / FREEBIES

SECRET SOCIETY - KRYPTO / FREEBIES

$150.00 Regular Price
$80.00Sale Price
  • LINEAGE: GMO X I95 STARDAWG 
  • FLOWER TIME: 63-77 DAYS 
  • 12+ REGULAR SEEDS
  • HYBRID